Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024
Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, διοργανώνει τήν Τρίτη 30 Ἰανουαρίου 2024 ἑορταστική ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσκαλώντας σέ αὐτή ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου.

Μέ αὐτήν τήν ἐκδήλωση ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐπιθυμεῖ νά ἀναδείξει τήν παρουσία καί τήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Ἑλληνικά Γράμματα καί στήν Ἑλληνική Παιδεία καί νά τιμήσει ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ τόν συνεχῆ ἀγῶνα καί τό ἀμείωτο ἐνδιαφέρον πού ἐπιδεικνύουν προσφέρουν τό ἀγαθό τῆς γνώσεως στούς νέους μας.

Στήν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θά ξεκινήσει στίς 06.00 μ.μ., θά ὁμιλήσει ἡ κ. Βασιλική Κοσμίδου, Καθηγήτρια Θεολόγος τοῦ 1ου Γυμνασίου Κῶ «Ἱπποκράτειον», μέ θέμα «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: διαχρονικά πρότυπα παιδείας καί ἀρετῆς».

Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει μουσικά ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Κῶ-Νισύρου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Χρήστου Γαμβρέλλη, τ. Διευθυντοῦ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κῶ, μέ ἐπιλογή τραγουδιῶν ἀπό τό ἔργο τοῦ συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου.

Ἡ ἐκδήλωση ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά στούς ἐκπαιδευτικούς πού ὑπηρετοῦν καί διαβιοῦν στήν Κῶ καί στή Νίσυρο εἴτε αὐτοί ἐργάζονται στή δημόσια Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση εἴτε δραστηριοποιοῦνται στόν ἰδιωτικό ἐκπαιδευτικό χῶρο εἴτε ἔχουν ἀφυπηρετήσει εἴτε ἀπασχολοῦνται σέ ἄλλο ἐπαγγελματικό τομέα.