Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μεγάλη Παρασκευή Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς πέθανε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ ἀλλὰ ἡ Ἀνάσταση βρίσκεται ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ μας

Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021
Μεγάλη Παρασκευή Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς πέθανε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ ἀλλὰ ἡ Ἀνάσταση βρίσκεται ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ μας

Ἀπόγευμα Μεγάλης Παρασκευῆς ἀπόψε καὶ ὁ Ἰησοῦς ἤδη κατέβηκε στὸν Ἅδη. Οἱ κεκοιμημένοι προγεύονται ἤδη τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ ὕμνοι τῆς Ἀκολουθίας μιλοῦν γιὰ Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν σωμάτων καὶ μᾶς γεμίζουν μὲ ἐλπίδα, χαρὰ καὶ προσμονή.

Ὁ Χριστός, ποὺ λίγο πρὶν σταυρώθηκε ἀπὸ ἐμᾶς, σύντομα θὰ ἀναστηθεῖ! Νιώθουμε ὅλο καὶ πιὸ ἔντονη τὴν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως! Τὴ ζοῦμε μέσα μας! Τὴν ἀντιλαμβανόμαστε μὲ τὴν καρδιά μας!

Οἱ κακίες ποὺ μᾶς βασανίζουν σβήνουν καὶ χάνονται. Οἱ σκέψεις μας γεμίζουν μὲ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον. Ὁ συνάνθρωπος γίνεται φίλος, δικός μας. Ἡ λαχτάρα καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως λειτουργεῖ ἤδη μέσα μας. Ἡ Ἀνάσταση φωτίζει τὴ ζωή μας καὶ μεταμορφώνει τὴν ὕπαρξή μας!

Πόσο σπουδαία εἶναι ἡ προσμονὴ αὐτή! Πῶς ζεσταίνει τὶς καρδιές μας! Πῶς μᾶς κάνει νὰ βλέπουμε μὲ ἀγάπη τὸν συνάνθρωπό μας!

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι μόνο ἔτσι θὰ γευτοῦμε καρδιακὰ τὴ νέα ζωὴ ποὺ ὑπόσχεται σὲ ὅλους μας ὁ Χριστός. Μόνο ἔτσι θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴ μικρότητα ποὺ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας.

Μακάρι, ἀδελφοί μου, ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὅλο καὶ περισσότερο αἰσθανόμαστε νὰ γεμίζει τὴν ὕπαρξή μας, νὰ κατοικήσει μόνιμα στὶς καρδιές μας καὶ νὰ μεταμορφώσει ἐντελῶς τὴ ζωή μας.

Μακάρι τὸ φετινὸ Πάσχα, ποὺ εἶναι λουσμένο στὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς αἰωνιότητας, νὰ ἀλλάξει τὴ ζωή μας καὶ νὰ μᾶς μεταμορφώσει μέσα ἀπὸ τὴ χαρὰ τῆς ἀγάπης!

Καλὴ Ἀνάσταση!

Ἀμήν. Γένοιτο!

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ