Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Κυριακή Βαΐων Ἑσπέρας: Ἄς συναντηθοῦμε μέ τόν Χριστό

Κυριακή, 25 Απρίλιος 2021
Κυριακή Βαΐων Ἑσπέρας: Ἄς συναντηθοῦμε μέ τόν Χριστό

Κυριακὴ τῶν Βαΐων ἀπόψε καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὴν ὑμνολογία της δείχνει σὲ κάθε πιστὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ βρεῖ τὸν Νυμφίο Χριστό. Αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως φυσιολογικό, ἀφοῦ μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ζοῦμε διαρκῶς τὴ χαρὰ τῆς συναντήσεως μαζί Του.
Ἐπειδὴ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας εἶναι πολὺ βαθὺ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μπερδευόμαστε: συχνά, ἐπειδὴ πνευματικὰ εἴμαστε τυφλοὶ καὶ ἔχουμε ξεχάσει τὴν Ἀλήθεια, νομίζουμε ὅτι ἡ πραγματικὴ νύκτα ποὺ βρίσκεται γύρω μας καὶ μᾶς περιβάλλει, εἶναι ἡμέρα.
Πρέπει νὰ προσπαθήσουμε πολὺ ὥστε μέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι ποὺ καλύπτει τὰ μάτια καὶ τὴν ψυχή μας καὶ μᾶς βασανίζει στὴν καθημερινότητά μας νὰ διακρίνουμε τὰ σημάδια τοῦ φωτὸς ποὺ σκορπίζει στὸν Κόσμο ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου, ὁ ἐρχομὸς τοῦ Νυμφίου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν εὐλογημένη παρουσία Του διαλύει ἀκόμη καὶ τὸ πιὸ βαθὺ σκοτάδι, δυναμώνει τοὺς κουρασμένους καὶ ταλαιπωρημένους ἀνθρώπους καὶ λειτουργεῖ ὡς φάρος γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν στόχο στὴ ζωή τους καὶ δὲν ξέρουν πρὸς τὰ ποὺ νὰ στραφοῦν γιὰ νὰ βροῦν τὸ φῶς καὶ νὰ σωθοῦν.
Τὸ σκοτάδι δὲν πρέπει νὰ μᾶς φοβίζει! Αὐτό, ὅσο παράξενο καὶ ἂν μᾶς φαίνεται, μᾶς βοηθᾶ νὰ καταλάβουμε ποὺ βρίσκεται τὸ φῶς ποὺ σκορπίζει ὁ Χριστός, ὁ πραγματικὸς Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Αὐτὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μετατρέπει τὸ βαθὺ σκοτάδι πού, ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας, ἔχουμε μέσα μας σὲ φῶς καὶ ἁγιότητα.
Μόνο ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, ποὺ μὲ τὴ θέλησή Του βαδίζει πρὸς τὸν Σταυρὸ καὶ τὸ μαρτύριο μπορεῖ νὰ προσφέρει τὴν ἀληθινὴ ἐλπίδα ποὺ τόσο μεγάλη ἀνάγκη ἔχει ὁ Κόσμος καὶ νὰ δώσει τὴ σωτηρία στὸν ἄνθρωπο.
Μακάρι ἡ πορεία μας στὴ ζωὴ νὰ εἶναι πάντοτε ἑνωμένη μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό, ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ἀνάμεσα στοὺς πιστοὺς δούλους, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντοτε ἕτοιμοι νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ κάλεσμά Του, καὶ ὄχι ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ποὺ κλείνουν τὰ αὐτιά τους σὲ αὐτὸ καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Λυτρωτῆ μας.
Ἀμήν. Γένοιτο!

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ