Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς ἀποφοἰτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου

Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2020
Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς ἀποφοἰτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου

Μέ τήν ἀνακοίνωση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῶν βάσεων γιά τήν εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση κλείνει γιά ἑκατοντάδες μαθητές τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου ὁ κύκλος τῆς σχολικῆς ζωῆς. Σέ ὅλα τά παιδιά πού ὁλοκλήρωσαν τή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ἀξίζουν συγχαρητήρια γιά τήν προσπάθεια νά ἐπιτύχουν τούς στόχους πού ἔθεσαν καί γιά τόν ὄμορφο ἀγῶνα τῆς σχολικῆς ζωῆς, πού προσφέρει πολλά ἐφόδια καί ἀφήνει γλυκές ἀναμνήσεις.

Ἄλλα ἀπό αὐτά θά συνεχίσουν τίς σπουδές τους καί ἄλλα θά ἀγωνιστοῦν, καθένα μέ τόν τρόπο του, σέ ἄλλα πεδία, μέ ἄλλα δεδομένα, γιά νά κερδίσει τόν μεγάλο ἀγῶνα τῆς ζωῆς. Οἱ καρδιακές εὐχές μας τά συνοδεύουν!

Εἶναι βέβαιο, παιδιά μου, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό, ἡ ζωή μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας, ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης καί ἡ διατήρηση τῆς ἐλπίδας θά σας στηρίζουν, θά σᾶς ἐνισχύουν καί θά σᾶς βοηθήσουν νά ἀντιμετωπίσετε μέ ἐπιτυχία τίς δυσκολίες, τίς νέες προκλήσεις πού θά ἐμφανισθοῦν. Κι ὅταν ἀναφέρουμε τή λέξη «ἐπιτυχία» δέν ἐννοοῦμε μόνο νά πάρετε τό πτυχίο σας ἤ νά ἀποκτήσετε πολλά ἀγαθά, ἀλλά καί νά μπορέσετε νά σταθεῖτε στά πόδια σας, νά βαδίσετε τόν δρόμο τῆς ζωῆς, μέ τίς εὐχές τῶν δικῶν σας καί τῆς τοπικῆς σας Ἐκκλησίας, μά καί μέ αὐτοπεποίθηση, σιγουριά γιά τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ὡριμότητα.

Οἱ οἰκογένειές σας, οἱ δικοί σας ἄνθρωποι, στάθηκαν δίπλα σας· σᾶς στήριξαν, σᾶς βοήθησαν καί τώρα σᾶς καμαρώνουν. Συγχαρητήρια ἀνήκουν καί σέ αὐτούς! Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἑνότητα, ἡ συνεργασία, ἡ ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ εἶναι στοιχεῖα τόσο ἀναγκαῖα γιά τή ζωή μας, ὅσο οἱ προσωπικές μας ἱκανότητες ἤ ἡ διάθεσή μας γιά πρόοδο καί ἐξέλιξη.

Στά σχολικά θρανία μάθατε πολλά! Οἱ δάσκαλοί σας, ὅλων τῶν βαθμίδων, σᾶς προσέφεραν ἕνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς τους γιά νά σᾶς βοηθήσουν νά ὡριμάσετε, νά προχωρήσετε ἐλεύθεροι! Τούς εἴμαστε εὐγνώμονες ὅλοι μας· ἐσεῖς, ὁλόκληρη ἡ κοινωνία, ἡ τοπική Ἐκκλησία. Κρατεῖστε κάθε τι καλό καί ἀγαθό σᾶς προσέφεραν, καλλιεργεῖστε το καί αὐξῆστε το!
Στήν Ἐκκλησία πάντοτε ἔτσι σκεπτόμαστε: ξεκινᾶμε ἀπό αὐτό πού ἔχουμε, πολύ ἤ λίγο, καί μέ τή Χάρη καί τήν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας καί τίς εὐχές τῶν Ἁγίων μας προσπαθοῦμε νά τό πολλαπλασιάσουμε, νά τό βελτιώσουμε, νά τό προσφέρουμε καί σέ ἄλλους.

Μή φοβηθεῖτε τήν προσπάθεια! Μή δειλιάσετε σέ προσωρινές ἀποτυχίες!

Νά εἶστε πάντοτε ἕτοιμοι νά ξεκινήσετε καί πάλι στηριγμένοι στήν ἀγάπη καί στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί στή δική σας πίστη καί ἐλπίδα.

Θερμά συγχαρητήρια!

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2020

Μετ᾿ εὐχῶν διαπύρων καί ἀνυπόκριτης ἀγάπης

+ Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ