Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικήτας ὁ Νισύριος

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικήτας ὁ Νισύριος

Γεννήθηκε σέ μία ἀπό τίς ἐπιφανέστερες οἰκογένειες τῆς Νισύρου. Ὁ πατέρας του, κάποτε ὁδηγήθηκε στό ὀθωμανικό δικαστήριο τοῦ νησιοῦ καί φοβούμενος μήπως καταδικαστεῖ σέ θάνατο ἐγκατέλειψε τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ὑποχρέωσε τή σύζυγο καί τά παιδιά του νά ἀποστατήσουν καί αὐτοί, καί ὅλοι μαζί ἔφυγαν καί ἐγκαταστάθηκαν στή Ρόδο.

Ὁ μικρός Νικήτας, μή γνωρίζοντας ὅτι γεννήθηκε Χριστιανός, μεγάλωσε ὡς μουσουλμᾶνος μέ τό ὄνομα Μεχμέτ. Κάποτε, ἐνῶ ἔπαιζε σέ μία παρέα παιδιῶν, φιλονίκησε καί κάποια ἀπό αὐτά τόν ἔβρισαν ὡς «γκιαούρη», δηλαδή ἄπιστο. Ὁ Νικήτας παραξενεύτηκε. Ἔφυγε καί πῆγε νά ρωτήσει τή μητέρα του, ἡ ὁποία στήν ἀρχή προσπάθησε νά τοῦ κρύψει τὴν ἀλήθεια, ἀλλά ὅταν ἐκεῖνος ἐπέμεινε τοῦ ὁμολόγησε ὅτι εἶχε γεννηθεῖ σέ χριστιανική οἰκογένεια καί εἶχε βαπτιστεῖ Χριστιανός.
Ἀμέσως, συγκλονισμένος ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του καί πῆγε στή νῆσο Χίο, ὅπου κατέφυγε στή Νέα Μονή. Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τόν ἔστειλε στόν Ἅγιο Ἀρχιερέα πρώην Θηβῶν Μακάριο, πού ἐφησύχαζε στό νησί. Ὁ Νικήτας πῆγε σέ αὐτόν, ἐξομολογήθηκε, ἔλαβε τό Ἅγιο Χρίσμα καί κατάλληλη πνευματική καθοδήγηση καί ἐπέστρεψε στή Νέα Μονή, ὅπου συνέχισε νά ζεῖ ἀσκητικά καί νά προετοιμάζεται νά ὁμολογήσει τήν πίστη του.

Σύντομα, μέ τίς εὐχές τῶν πατέρων τῆς Μονῆς πῆγε στήν πόλη τῆς Χίου. Ἐκεῖ τόν συνέλαβαν Ὀθωμανοί ἀξιωματοῦχοι γιατί δέν εἶχε καταβάλει τόν κεφαλικό φόρο πού πλήρωναν ὅσοι δέν ἦταν μουσουλμᾶνοι. Καθώς τόν πήγαιναν στόν μουσουλμᾶνο δικαστή τόν εἶδε γνωστός του ἱερέας ἀπό τή Ρόδο καί ρώτησε τούς Τούρκους γιατί τόν πηγαίνουν στό δικαστήριο ἀφοῦ ὡς μουσουλμᾶνος δέν ὑποχρεοῦται νά καταβάλει αὐτόν τόν φόρο. Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀποκάλυψη τοῦ ζήτησαν νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά ζήσει καί πάλι ὡς μουσουλμᾶνος, κάτι πού ὁ νεαρός Νικήτας δέν δέχθηκε οὔτε κἄν νά τό ἀκούσει.

Ἔτσι, μετά ἀπό πολλά βασανιστήρια τόν μετέφεραν στήν ἄκρη τῆς πόλεως κοντά σέ μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, ὅπου τόν θανάτωσαν μέ ἀποκεφαλισμό στίς 21 Ἰουνίου (1732), ἡμέρα πού τιμᾶμαι τή μνήμη του.

Σήμερα ἡ Ἁγία Κάρα του φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἰβήρων, ἀποτελώντας πηγή ἁγιασμοῦ καί θείας χάριτος.

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΥ

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Νισύρου τόν γόνον καί τῆς Χίου
τό καύχημα, τόν φρουρόν Αἰγαίου πελάγους,
Νικήταν τόν ἔνδοξον, ὑμνήσωμεν συμφώνως
οἱ πιστοί, βοῶντες πρός αὐτόν εἰλικρινῶς.
Σαῖς λιταῖς τούς τήν σήν μνήμην ἐπιτελοῦντας, σῶζε καί βοῶντάς σοι.
Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ,
δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι,
δόξα τῷ δωρησαμένῳ
σε ἡμῖν πρέσβυν ἀκοίμητον.