Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος

Ὁ Κῶος αὐτός Νεομάρτυρας ἔγινε τό ἔτος 1669 στόχος φανατικῶν μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι τόν ἐξανάγκασαν νά ἀσπαστεῖ τό Ἰσλάμ. Σύντομα, ὅμως, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ κατάλαβε τό λάθος του καί ἀποκήρυξε δημοσίως ὅ,τι εἶχε δεχθεῖ διά τῆς βίας πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.

Ὁ Ἰωάννης, μέ θάρρος καί παρρησία, δήλωσε στούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἰσλάμ ὅτι εἶναι Χριστιανός ἀπό παιδί καί δέν πρόκειται νά ἐγκαταλείψει τήν πίστη του ποτέ. Μετά ἀπό αὐτή τή γενναία ὁμολογία πίστεως οἱ ὀθωμανικές ἀρχές τόν παρέδωσαν στό μαρτύριο καί στήν πυρά, ὅπου ἐτελειώθη στίς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1669.

Οἱ κάτοικοι τῆς Κῶ σέβονται καί εὐλαβοῦνται πολύ τόν Ἅγιο Ἰωάννη. Κάθε χρόνο στόν ἱερό ναό του, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς ἀρχαίας ἀγορᾶς, τελεῖται Θεία Λειτουργία κατά τήν ὁποία χοροστατεῖ ὁ Μητροπολίτης τοῦ νησιοῦ.

Ἡ δουλεία αἰώνων πού ἀκολούθησε τό μαρτύριό του δέν ἀποδυνάμωσε τήν εὐλάβεια τῶν Κώων πρός τόν Νεομάρτυρα, οὔτε ἔσβησε τό ὄνομά του ἀπό τή μνήμη τους, διότι οἱ Ἅγιοι καί, στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, οἱ μάρτυρες ἔχουν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ πού τούς κάνει πρότυπα γιά μίμηση ἀπό τούς πιστούς.

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ

Ἦχος γ'. Θείας Πίστεως.

Θεῖον βλάστημα‚ τῆς Κῶ ὑπάρχων‚

ταύτην εὔφρανας‚ τῇ σῇ ἀθλήσει‚ Ἰωάννη Ναύκληρε πανεύφημε˙

τῶν Ἀθλητῶν γάρ ζηλώσας τά σκάμματα‚

διά πυρός τόν ἀγῶνα ἐτέλεσας.

Μάρτυς ἔνδοξε‚ Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε‚

δωρήσασθε ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.