Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Σύντομο μήνυμα Σεβ. Μητρ. Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ γιά τή λειτουργία τῆς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου, ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, δημιούργησε τὸν παρόντα ἱστότοπο ἀνταποκρινόμενη στὴν ἀνάγκη ὑπεύθυνης, ἔγκυρης καὶ ἔγκαιρης ἐνημέρωσης, τοῦ ποιμνίου της γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ ἐπιθυμώντας τὴν σύσταση ἑνὸς νέου διαύλου ποιμαντικῆς δράσεως.

Ὁ συνεχὴς ἐμπλουτισμὸς τοῦ ἱστοτόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου μὲ ἐπιστημονικὸ θεολογικό, ἱστορικὸ καὶ λαογραφικὸ ὑλικό, καθὼς καὶ μὲ φωτογραφίες ἀπὸ τὰ μνημεῖα τῶν νησιῶν μας, θὰ ἀποτελέσει ἕναν σημαντικὸ παράγοντα ἐνημερώσεως καὶ γνωριμίας μὲ τὰ ἔργα τῆς πίστεως τῶν προγόνων μας, τὰ ὁποῖα κερδίζουν τὸ θαυμασμὸ ὅσων τὰ γνωρίζουν, καθὼς καὶ ἕνα σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κώων καὶ Νισυρίων.

Παρὰ ταῦτα, τὸ διαδίκτυο δὲν μπορεῖ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραμερίσει τὴν καθημερινὴ μεταξύ μας ἐπικοινωνία καὶ νὰ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν πλησίον, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου, ὁ κάθε χριστιανὸς ἀντικρίζει τὸν ἴδιο τὸν Θεό του.

Τὸ νέο αὐτὸ ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας καὶ ποιμαντικῆς δραστηριότητας πολλαπλασιάζει καὶ δὲν περιορίζει τὶς δυνατότητες νὰ ἀγαπήσουμε ἐμπράκτως τὸν ἀδελφό μας. Ἂς τὸ ἀξιοποιήσουμε σωστὰ καὶ μὲ σύνεση πρὸς δόξαν Θεοῦ.