Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἐγκύκλιος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου περί κωλυμάτων Ἀναδόχων

Ἐγκύκλιος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου περί κωλυμάτων Ἀναδόχων

Στίς 12 Ἰανουρίου τοῦ 2011 ἐξεδόθη Πατριαρχική Ἐγκύκλιος πού ξεκαθαρίζει πολλά ζητήματα σχετικά μέ τό ποιός μπορεῖ νά γίνει άνάδοχος διορθώνοντας πολλές εσφαλμένες ἀντιλήψεις πού ὑπάρχουν. Μία ἀπό αὐτές εἶναι ὅτι κάποιος δέν ἐπιτρέπεται νά βαπτίσει ὡς ἀνάδοχος παιδιά διαφορετικοῦ φύλου (ὑπό τόν φόβο π.χ. μήπως αὐτά παντρευτοῦν στό μέλλον) κάτι πού δέν ἰσχύει.