Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Γάμοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τελέσουν Θρησκευτικό Γάμο:

α) Ὀφείλουν νά προσκομίσουν ἀπό τήν Ἱερά Μητροπόλη ἀπό τήν ὁποία προέρχονται Πιστοποιητικό ἐλευθερογαμίας μέ ἡμερομηνία πού νά μήν ὑπερβαίνει τούς ἕξι τελευταίους μῆνες ἀπό τήν ἡμερομηνία τῆς ἐκδόσεώς του.

β) Ὅσοι δέν ἔχουν τή νόμιμη ἡλικία, δηλαδή δέν ἔχουν συμπληρώσει τό 18ο ἔτος, ὀφείλουν νά ἐξασφαλίσουν, ἐκ τῶν προτέρων, ἔγγραφη ἄδεια τῶν γονέων τους καί ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου.

γ) Ἐάν ὁ γάμος εἶναι μικτός, τό μή ὀρθόδοξο μέλος ὀφείλει νά προσκομίσει πιστοποιητικό βαπτίσεως ἀπό τήν ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει. Γάμος μέ μή Χριστιανό ἤ μέ κάποιον πού δέν ἔχει κανονικό βάπτισμα ἀπαγορεύεται.

δ) Οἱ παράνυμφοι (κουμπάροι) ὀφείλουν νά ὑπογράψουν Ὑπεύθυνη Δήλωση ὅτι δέν ἔχουν (α) κάνει πολιτικό γάμο ἤ (β) συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς κατόπιν νά τελέσουν Θρησκευτικό Γάμο.

Οἱ νεόνυμφοι πρέπει νά προσκομίσουν τό Πιστοποιητικό Γάμου στήν ἁρμόδια Δημοτική Ἀρχή μέσα σέ 40 ἡμέρες ἀπό τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου.

Σημείωση: Οἱ μελλόνυμφοι πού ἔρχονται σέ δεύτερο γάμο, πρέπει νά παραδίδουν στόν ἱερέα καί τό  Ἐκκλησιαστικό Διαζευκτήριο Γράμμα τους.

Ὅπως ὁρίζει ὁ Νόμος τοῦ Κράτους δέν ἐπιτρέπεται ἡ σύναψη θρησκευτικοῦ Γάμου στή γυναῖκα πρίν περάσουν δέκα μῆνες ἀπό τήν ἀμετάκλητη πολιτική λύση ἤ ἀκύρωση τοῦ προηγουμένου Γάμου της.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ


1. Ἀπό τῆς 13ης Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 25ης τοῦ αὐτοῦ μηνός συμπεριλαμβανομένης. Οἱ γάμοι ἐπιτρέπονται μέχρι καί τήν 12η Δεκεμβρίου μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.

2. Τήν παραμονή καί ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων, τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς.

3. Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τή Μεγάλη Ἑβδομάδα.

4. Τήν παραμονή τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν, τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου καί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων.

5. Ἀπό τήν 1η μέχρι καί τή 15η Αὐγούστου συμπεριλαμβανομένης (ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου).

6. Στίς 29 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

7. Στίς 14 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.