Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου
Τίτλος Ημερομηνία
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2023) Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2022) Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2021) Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος 2021
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2020) Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2019) Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2019
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2018) Κυριακή, 23 Δεκέμβριος 2018
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2017) Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2017
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2016) Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2015) Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος 2015
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2014) Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2013) Τετάρτη, 25 Δεκέμβριος 2013
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2012) Τρίτη, 25 Δεκέμβριος 2012
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις (2011) Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2011
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2010) Σάββατο, 25 Δεκέμβριος 2010
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2009) Παρασκευή, 25 Δεκέμβριος 2009
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις (2008) Πέμπτη, 25 Δεκέμβριος 2008