Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου
Τίτλος Ημερομηνία
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2024 Πέμπτη, 02 Μάιος 2024
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2023 Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2022 Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2021 Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2020 Σάββατο, 18 Απρίλιος 2020
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2019 Σάββατο, 27 Απρίλιος 2019
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2018 Σάββατο, 07 Απρίλιος 2018
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2017 Σάββατο, 15 Απρίλιος 2017
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2016 Κυριακή, 01 Μάιος 2016
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2015 Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2015
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2014 Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2013 Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2012 Τρίτη, 01 Μάιος 2012
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2011 Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2011
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2010 Πέμπτη, 01 Απρίλιος 2010
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2009 Κυριακή, 01 Φεβρουάριος 2009
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2008 Τρίτη, 04 Μάρτιος 2008