Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Λειτουργία Κατηχητικῶν

Ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἔπειτα ἔγιναν σοβαρὲς προσπάθειες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴν κατήχηση τοῦ ποιμνίου της. Πρῶτος ὁ Μητρ. Κώου Ἐμμανουήλ, πέρα ἀπὸ τὰ τακτικὰ κηρύγματά του, φρόντισε γιὰ τὴ μόρφωση τῶν ἱερέων στέλνοντας ἀρκετοὺς ἀπὸ αὐτοὺς στὸ ἱερατικὸ φροντιστήριο τῆς Ρόδου. Παράλληλα δημιούργησε ἐνοριακὲς βιβλιοθῆκες γιὰ τὴ διάδοση τοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου.

Μεγάλη κατηχητικὴ δράση ἀναπτύχθηκε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Μητροπολίτου Κώου Ναθαναήλ. Μὲ τὴ συνδρομὴ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου (σημερινοῦ Μητρ. Καρπάθου καὶ Κάσου) διοργανώθηκαν πολλὲς ὁμάδες κατηχητικῶν, οἰ ὁποῖες λόγῳ τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ εὐπροσήγορου χαρακτήρα τοῦ π. Ἀμβροσίου προσείλκυσαν πλῆθος νέων.

Στὴν κατήχηση δραστηριοποιήθηκε ἡ Ἡγουμένη τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μον. Μαριάμ, καθὼς καὶ ὁ Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Παπαθωμᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν κατήχηση παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων σὲ αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας.
Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ τὴ φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητρ. Κώου καὶ Μισύρου κ. Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος ἀξιοποιεῖ τὴν ὑπερτριακονταετὴ ἐμπειρία του στὸν χῶρο αὐτό, ἔχουν διοργανωθεῖ κατηχητικὰ ἐνηλίκων (Πνευματικὴ Ἑστία, Πυλί, Ζηπάρι), νέων Γυμνασίου Λυκείου καὶ παιδιῶν δημοτικοῦ στὰ ὁποῖα συμμετέχουν πολλὲς δεκάδες παιδιῶν. Παράλληλα, σὲ κάθε λατρευτικὴ εὐκαιρία ὁ Σεβασμιώτατος κηρύττει, ἐνῶ ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2011 ἀποστέλλεται κάθε ἑβδομάδα κήρυγμά του στοὺς ἱεροὺς ναοὺς γιὰ νὰ ἀναγνωσθεῖ μετὰ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μὲ φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκδίδει καὶ διανέμει στοὺς πιστοὺς ἔντυπα ἀναφερόμενα σὲ προβλήματα καὶ ἐπικίνδυνα φαινόμενα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς κατηχήσει καὶ νὰ τοὺς προφυλάξει ἀπὸ καταστρεπτικὲς ἐπιρροές.