Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Φωτογραφίες Χειροτονίας καί Ἐνθρονίσεως

Φωτογραφίες Χειροτονίας

Φωτογραφίες Ενθρόνισης στην Κω

Φωτογραφίες Ενθρόνισης στη Νίσυρο